Obowiązujące ubezpieczenia

supervisor_account

UBEZPIECZENIE KONTYNENTY OBEJMUJE: 
koszty leczenia, transportu, pełny zakres assistance niezbędny podczas pobytu za granicą, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny, koszty ratownictwa na morzu i w górach, sprzęt sportowy, odpowiedzialność cywilną (również podczas uprawiania sportów) koszty rezygnacji z imprezy turystycznej.