Legendy warszawskie

Legendy warszawskie są nadal żywe w zabudowie staromiejskiej, postacie zamieszkujące nigdyśniejsze piwnice i lochy ożyją w wyobraźni najmłodszej publiczności. Podczas spaceru dowiemy się, gdzie pilnowała skarbu piękna księżniczka zamieniona w złotą kaczkę, gdzie mieszkał najstraszliwszy stwór warszawski i w którym dom do dziś słychać miałczącego kota.

Tradycyjne zwiedzanie miasta i poznawanie jego historii nie jest interesujące dla dzieci. Proponujmy najmłodszej publiczności niekonwencjonalne poznawanie Warszawy poprzez gry terenowe. Wzbudzają one ciekawość, skłaniają do aktywności i integrują uczestników. Dzięki spostrzegawczości, inteligencji, dedukcji uczestnicy docierają według map Starego Miasta do poszczególnych punktów, w których zapoznają się z legendą bądź anegdotką dotyczącą danego miejsca. Oferta przeznaczona dla dzieci w przedziale wiekowym 5 -12 lat.