Wycieczki tematyczne

 • Warszawa Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin ( 1810 - 1849 ) "Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel" - bez wątpienia najbardziej znany warszawianin. Najwybitniejszy polski kompozytor spędził w Warszawie 20 pierwszych lat swego życia. Podążając śladami pianisty natrafimy na miejsca, w których mieszkał, uczył się, bądź bywał. Tu dawał swoje pierwsze koncerty, tu znajduje się najbogatszy zbiór chopinianów na świecie. Jego grób znajduje się na Cmentarzu P?re ?Lachaise we Francji, lecz serce powróciło do Warszawy zgodnie z wolą kompozytora.

 • Warszawa Marii Skłodowskiej - Curie

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) ? rodowita warszawianka, najsłynniejsza kobieta naukowiec, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Była pierwszą w historii Sorbony kobietą profesorem, a rząd francuski odznaczył ją Legią Honorową. Jest jedyną kobietą oraz jedyną osobą nie urodzoną we Francji, którą pochowano w paryskim Panteonie. Warszawa była Jej miastem rodzinnym i miejscem, w którym stawiała pierwsze kroki w dziedzinie fizyki i chemii. W czasie wycieczki odwiedzimy przede wszystkim dom, w którym w 1867 roku przyszła na świat Maria Skłodowska, obecnie muzeum poświęcone życiu i pracy Uczonej. Zajrzymy również na Krakowskie Przedmieście, na ul. Śniadeckich i w okolice gmachu głównego Politechniki Warszawskiej. W czasie wycieczki wiodącej szlakiem Marii Skłodowskiej-Curie nie można pominąć siedziby Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej i znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Uczonej.

 • Warszawa Wazów

Zygmunt III Waza (1566 - 1632) ? król Polski, jedyny syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego i królowej Bony. Jaka była Warszawa za panowania Zygmunta III Wazy i jego następców Władysława IV i Jana Kazimierza Czy byli dobrymi władcami? Na te i inne pytania odpowiemy podczas spaceru.

 • Szlakiem Jana III Sobieskiego

 

Jan III Sobieski król wojownik, pogromca Turków, wsławiony bohaterskimi czynami. Tak go spostrzegamy. Podczas spaceru i wizyty w Pałacu w Wilanowie odkryjemy nowe oblicze króla. Był on jednym z najlepiej wykształconych i światłych monarchów XVII w Europy. Dobrze wykształcony, obyty w świecie i władający obcymi językami król Jan III był znawcą nie tylko wojennego rzemiosła, ale również sztuk pięknych i wszelkich nauk. Kochał księgi, przyrodę, ale najbardziej na świecie swoją Marysieńkę.

 • Warszawskie grobowce - miejsca spoczynku sławnych Polaków

Podczas spaceru odwiedzimy Katedrę św. Jana Chrzciciela, Kościół Kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego, Kościół św. Krzyża, Stare Powązki, Kościół św. Andrzeja Boboli, Kościół św. Antoniego z Padwy, Świątynia Opatrzności Bożej

 • Warszawskie Judaika
Przed II wojną światową ponad 30% ludności Warszawy stanowili Żydzi. Było to drugie co do wielkości skupisko Żydów w Europie. Działały tu setki żydowskich szkół i bibliotek, wydawano ponad 130 gazet. Funkcjonowały teatry i kluby sportowe. W Warszawie mieszkali m.in. pisarz-noblista Izaak Bashevis Singer, pianista i kompozytor Władysław Szpilman czy wybitna aktorka Ida Kamińska.
W 1940 roku w centrum Warszawy Niemcy utworzyli getto żydowskie, otoczone ponad 3-metrowym murem. W związku z ważną funkcją komunikacyjną jaką pełniła wówczas ulica Chłodna, teren getta podzielono na dwa obszary, tzw. ?małe? i ?duże? getto połączone drewnianym mostem. W ciągu niespełna trzech lat, z wycieńczenia, głodu i chorób, w getcie zmarło ponad 100 tys. osób. W 1942 roku zlikwidowano ?małe getto?. Z Umschlagplatz w bydlęcych wagonach wywieziono ponad 300 000 osób do obozów zagłady, głównie Treblinki. Pozostali (około 60 tys.) skupieni w części ?dużego getta? pracowali w niemieckich zakładach produkcyjnych, zwanych ?szopami?. W 1943 roku Niemcy postanowili ostatecznie zlikwidować getto. W odpowiedzi wybuchło powstanie. Nierówna walka trwała ponad miesiąc. Po upadku powstania nastąpiła ostateczna eksterminacja mieszkańców getta i jego zniszczenie. Wszystko zrównano z ziemią - ocalało zaledwie kilka budynków oraz kościół św. Augustyna. Po tak zwanej ?stronie aryjskiej? ukrywało się i doczekało wyzwolenia około 20 tys. Żydów. Pomimo ogromnych zniszczeń wojennych w Warszawie wciąż jest wiele miejsc pozwalających na spotkanie z kulturą żydowską. Teatr Żydowski, ulica Próżna, Synagoga Nożyków, czy kirkut to tylko początek spaceru śladem warszawskich judaiców. Nie brak tu też miejsc upamiętniających tragiczne karty historii jak Umschlagplatz, Pomnik Bohaterów Getta czy zachowany fragment murów getta przy ulicy Siennej.
 • Śladami Jana Pawła II po Warszawie
 • Szlakiem dynastii Wettynów
 • Warszawa epoki Stanisławowskiej
 • Tajemnice Łazienek Królewskich
 • Szlakiem Bernarda Belotta zw. Canalett
 • Szlakiem Sejmików, sejmów i wolnych elekcji
 • Szlakiem warszawskich rezydencji i siedzib królewskich
 • Warszawskie grobowce- miejsca spoczynku sławnych Polaków
 • Warszawskie nekropolie
 • Szlakiem trzech kultur po Warszawie (judaizm, islam, prawosławie)
 • Warszawski Islam - kultura i obyczaje społeczności muzułmańskiej
 • Szlakiem bohaterów Kamieni na szaniec
 • Nowoczesna architektura Warszawy
 • Pomniki Krakowskiego Przedmieścia 
 • Style architektoniczne na przykładzie budowli warszawskich 
 • Szlakiem wydarzeń 11 listopada 1918 roku
 • Szlakiem Powstania Listopadowego
 • Szlakiem Powstania Warszawskiego
 • Warszawskie uczelnie wyższe
 • Warszawa epoki Stanisławowskiej
 • Tajemnice Łazienek Królewskich
 • Warszawa Bolesława Prusa
 • Warszawa Marii Dąbrowskiej
 • Szlakiem Władysława Reymonta
 • Szlakiem Henryka Sienkiewicza